o nás

O nás

Jsme rodinná advokátní kancelář, snoubící letité zkušenosti z velké advokacie s moderním a lidským přístupem, efektivitou a precizností.

Snažíme se, aby právo bylo dostupné všem našim klientům. Za dobu svého působení v advokacii jsme vytvořili síť spolupracujících kolegů, takže jsme schopni poskytnou právní radu téměř v kterékoliv oblasti práva a zvládnout malé i velké kauzy.

Pomáháme nejen lidem, ale i zvířátkům (a na to jsme hrdí :)

Tým

Mgr. Martin Doležal

Martin je absolventem Právnické fakulty univerzity Palackého v Olomouci. V advokacii působí od roku 2009, dlouhá léta v předních českých advokátních kancelářích, od roku 2018 jako samostatný advokát.

Věnuje se komplexnímu poradenství pro podnikatele, zejména smluvní agendě, pracovnímu právu, správnímu právu a to primárně se zaměřením na podnikání a průmysl.

Jako vášnivý kynolog a včelař spolupracuje s chovatelskými kluby a útulky a poskytuje pro bono právní poradenství v oblasti týrání zvířat.

Email: dolezal@ak-dolezal.cz

Tel.: +420 775 109 985

Fb: @akdolezal

Twitter: @martindolezal

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/martin-dole%C5%BEal-96ba339/

 

Co děláme


Občanské a obchodní právo

Zakládání, správa a změny obchodních společností, smluvní agenda zejména v oblasti průmyslu, práva nemovitostí (prodej, nájem) a práva IT. Zastupování klientů před soudy a v rozhodčích řízeních. Náhrada škody a nemajetkové újmy. Vymáhání pohledávek.

Trestní právo

Právní pomoc při podávání vysvětlení, obhajoba klientů, zastupování poškozených v adhezních řízení.

Pracovní právo

Poskytování pracovněprávních služeb pro zaměstnavatele i zaměstnance, sepis pracovně právní dokumentace, sjednávání, úpravy a ukončení pracovního poměru, pracovní úrazy a nemoci z povolání, poradenství pro agentury práce.

Rodinné právo

Sporný i nesporný rozvod manželství, svěření nezletilého do péče, úprava styku s nezletilým dítětem, určení, snížení či snížení výživného, vypořádání společného jmění manželů (SJM).

odměna

Odměnu za právní služby sjednáváme na základě smlouvy o poskytování právních služeb, uzavřené v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, na základě složitosti a časové náročnosti zpracovávaného případu.

A to některým z následujících způsobů:

  • Hodinová sazba – pohybuje se od 1500 Kč bez DPH výše. V hodinové sazbě pracujeme zejména na případech, kdy nelze přesně odhadnout časovou náročnost. V takových případech si sjednáváme s klienty rozsah právních služeb či jednotlivé kroky, které si vzájemně odsouhlasíme.
  • Paušální odměna – tuto odměnu sjednáváme zejména s klienty, u kterých poskytujeme právní služby dlouhodobě a pravidelně, a závisí na konkrétní poptávané službě.
  • Advokátní tarif - v případě, že není uzavřena dohoda ohledně výše odměny za právní služby, je odměna stanovena vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

U nových klientů zpravidla účtujeme zálohu na poskytované právní služby, a to v takové výši, která pokryje náklady na úvodní nastudování věci a navržení možných řešení. Způsob účtování odměny závisí vždy na individuální dohodě s klientem s ohledem na charakter zpracovávané kauzy. Odměna, která je sjednávána na základě smlouvy o poskytování právních služeb nezahrnuje soudní, správní, notářské a jiné administrativní poplatky, náklady na případné překlady z nebo do cizího jazyka či odměnu znalce. Na tyto náklady klienty předem upozorňujeme.

Informace pro spotřebitele:

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora; její internetové stránky mají adresu www.cak.cz.

Informační povinnost advokáta ve vztahu k ochraně osobních údajů:

Advokát se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě smlouvy klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem jsou uvedeny níže.

Odkaz ke stažení zde.

kontakt

Kontaktujte nás

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Advokátní kancelář Mgr. Martin Doležal

 

Martin Doležal

 

Zájezd 70, 552 03 Česká Skalice

Jiřího z Poděbrad 1554/6, 130 00 Praha 3 

Jaroslava Seiferta 2179/9, 434 01 Most

 

IČ: 01823736

DIČ: CZ8309043226

 

+420 775 109 985

dolezal@ak-dolezal.cz